ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością (AJ)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 314
tel.: (+48) 32 317 13 48
Pracownicy: znajdź pracownika

Samodzielne stanowisko podległe Prezydentowi.

Zakres działań:
  • Nadzór nad utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001.
  • Tworzenie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością.
  • Zapewnienie, że procesy są ustanowione, wdrożone i utrzymywane.
  • Informowanie kierownictwa Urzędu o skuteczności systemu zarządzania jakością.
  • Organizowanie auditów wewnętrznych oraz nadzór nad nimi.
  • Nadzór nad prowadzeniem działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących.
  • Uświadamianie pracowników Urzędu o potrzebie spełniania oczekiwań klientów i wymagań prawnych.
  • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie związanym z problematyką jakościową.
  • Prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie, która stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
  • Zapewnienie:

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b) skuteczności i efektywności działań,

c) wiarygodności sprawozdań,

d) ochrony zasobów,

e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

f)  efektywności i skuteczności przepływu informacji,

g) zarządzania ryzykiem.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa