ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zespół Radców Prawnych (RP)
Plac Wolności 4, 41-400 Mysłowice
pok.: 10
tel.: (+48) 32 317 13 17
Pracownicy: znajdź pracownika

tel.: (+48) 32 317 13 17

Struktura organizacyjna:

  • Kierownik – Radca Prawny,
  • Radcy Prawni,
  • Stanowiska ds. obsługi prawnej.
Zakres działań:
  • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 637, z późn. zm.), a w szczególności:

a) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez Prezydenta oraz projektów uchwał kierowanych na sesje Rady,

b) obsługa prawna Prezydenta, Rady Miasta oraz komórek organizacyjnych Urzędu,

c) opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez miasto,

d) występowanie w charakterze pełnomocnika miasta w postępowaniu przed sądami powszechnymi, w postępowaniu sądowo-administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej,

e) opinii prawnych w sprawach dot. funkcjonowania Miasta oraz prowadzenie rejestru wydanych opinii,

f) wydawanie udostępnianie aktów prawa miejscowego ustanowionego przez Radę Miasta Mysłowice,

g) prowadzenie przed sądami spraw o stwierdzenie nabycia spadku przez Miasto Mysłowice,

h) bieżące informowanie Prezydenta Miasta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa