ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Informatyki (IN)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 06 (niski parter)
tel.: (+48) 32 317 11 65, 32 317 11 66
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Rafał Gałuszka
tel.: (+48) 32 317 12 12
pokój: 04
Zakres działań:
 • Zarządzanie siecią Urzędu.
 • Administracja sieciowymi urządzeniami zarządzanymi.
 • Administracja serwerami poczty elektronicznej.
 • Administracja serwerami usług zaawansowanych i nadsystemami bazo-danowymi.
 • Archiwizacja baz danych systemów sieciowych i serwerów.
 • Obsługa urządzeń dostępowych do Internetu.
 • Nadzór nad łączami światłowodowymi pomiędzy budynkami.
 • Nadzór techniczny nad stroną internetową Urzędu.
 • Nadzór techniczny nad intranetem.
 • Nadzór techniczny nad SEKAP-em.
 • Opieka nad sprzętem informatycznym i oprogramowaniem Urzędu.
 • Instalacja oraz wydawanie sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Wykonywanie napraw w zakresie sprzętu informatycznego.
 • Kontakty z serwisem zewnętrznym, dostawcami, realizacja gwarancji.
 • Kontrola legalności oprogramowania i zasobów użytkowników.
 • Świadczenie pomocy dla pracowników w zakresie problemów informatycznych.
 • Nadzór i administracja baz danych systemów rejestracji.
 • Nadzór nad systemami i ich administracja.
 • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych.
 • Prowadzenie bieżących szkoleń z zakresu obsługi użytkowanych systemów i aplikacji.
 • Nadzór nad realizacjami umów dot. systemów i asyst technicznych.
 • Zapewnienie ciągłości świadczeń usług mobilnego Internetu dla Urzędu.
 • Wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,  w szczególności:

a) odpowiedzialność za ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych (także pojedynczych informacji niegromadzonych w formie zbioru danych), jak i tzw. zbiorach ręcznych,

b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia,

c) odpowiedzialność zarówno za sprawy dotyczące zabezpieczenia technicznego, jak i wdrożenia oraz nadzoru nad procedurami odnoszącymi się do tzw. czynnika ludzkiego,

d) tworzenie i aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji,

e) tworzenie i wdrażanie procedur Polityki Bezpieczeństwa Informacji,

f) kontrola systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe oraz przygotowanie zaleceń dla ich użytkowników,

g) przeprowadzanie szkoleń z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla wszystkich pracowników,

h) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrolowanie czy przebywające w nich osoby mają stosowne upoważnienia,

i) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,

j) kontrola haseł użytkowników pod kątem spełniania zasad bezpieczeństwa oraz kontrola systemów antywirusowych i ich procedur,

k) nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności,

l) nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych,

m) monitorowanie funkcjonowania i wdrażania zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych,

n) przeprowadzanie i wdrażanie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa