ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zespół ds. rewitalizacji (RE)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 222
tel.: (+48) 32 317 11 43
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Główny Specjalista
Anna Rojek
Zakres działań:
 • Koordynacja prac oraz obsługa Zespołu ds. Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Miasta oraz Zespołu ds.strategicznych inwestycji na terenie miasta Mysłowice
 • Koordynacja spraw związanych z opracowaniem, monitorowaniem i wdrażaniem Miejskiego Programu Rewitaizacji
 • Zadania związane z opracowaniem zasad, naborem wniosków, koordynacją werfikacji i wyłania propozycji zadań do rewitalizacji w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego
 • Współpraca z Kancelarią Prezydenta Miasta w sprawach związanych z promocją Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, w tym obsługą mediów społecznościowych i strony internetowej MBO
 • Realizacja zadań związanych z utworzeniem cmentarza komunalnego
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na terenie miasta
 • Realizacja zadań wynikających z Prawo o stowarzyszeniach, dotyczących prawa zrzeszenia się obywateli polskich i cudzoziemców
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o fundacjach dotyczących działalności fundacji
 • Zadanie związane z opracowaniem zasad, naborem i koorydnacją oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
 • Zadania związane ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotem o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa