ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Zamówień Publicznych (ZP)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 305
tel.: (+48) 32 317 12 59
fax: (+48) 32 223 40 75
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Paulina Łach-Mnich
tel.: (+48) 32 31-71-195
pokój: 216
Zakres działań:
  • Wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
  • Wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlane na podstawie Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na  roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
  • Wykonywanie czynności związanych z wyborem partnera prywatnego w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.  z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.).
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa