ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Spraw Obywatelskich (SO)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: BOM
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Irena Malcharek
tel.: (+48) 32 31 71 159
Zakres działań:
 • Zadania wynikające z ustaw: o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 • Zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zadania organizowane i realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach powszechnego obowiązku obrony,

b) wykonywanie przedsięwzięć obronnych umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie jednostek wojskowych,

c) wykonywanie zadań dotyczących szczególnych uprawnień Żołnierzy i ich rodzin,

d) zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych – (planowanie operacyjne).

 • Zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym:

a) ejestracja pojazdów oraz nadzór nad działalnością diagnostów i stacji kontroli pojazdów,

 • Zadania wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112, z późn. zm) oraz ustaw o:

- Referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 57, poz. 507, z późn. zm.),

- Referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 706, z późn. zm.).

 • Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz opłaty za te zezwolenia.
 • Zadania wynikające z ustawy o transporcie drogowym.
 • Zadania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.
 • Koordynacja prac związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego.
 • Koordynacja prac związanych ze sprowadzeniem rodzin Polaków z zagranicy.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie rzeczy znalezionych.
 • Zadania wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 6002, z późn. zm.) związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa