ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Geodezji i Katastru (GK)
Plac Wolności 4, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 11 27, 32 317 11 45, 32 317 11 25, 32 317 11 00 wew. 418, 32 317 13 90
fax: (+48) 32 222 58 48
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Ireneusz Lasok
tel.: (+48) 32 317 12 50
pokój: 15
Zakres działań:
  • Przewidziany przepisami prawa w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne:

a) należące w całości do kompetencji geodety powiatowego,

b) oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi,

c) prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości oraz zawiadamiania o nadaniu numeru,

d) rozgraniczania nieruchomości.

  • Przewidziany przepisami prawa w ustawie o gospodarce nieruchomościami:

a) podział nieruchomości,

b) scalenia nieruchomości i ich ponowny podział,

c) ustalanie opłat adiacenckich w związku z podziałami nieruchomości.

  • Przewidziany przepisami prawa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników:

a) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia okoliczności posiadania gospodarstwa rolnego, a mających znaczenie w sprawach ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

b) zgłaszanie i rejestrowanie w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy, o których mowa w art. 117 ustawy.

  • Prowadzenie modułów gminnych baz danych, wdrażanie modułów SIT niezbędnych do realizacji zadań miasta i jego jednostek organizacyjnych.
  • Administrowanie bazami danych SIT.
  • Przygotowanie projektów uchwał organów miasta w sprawie nadawania nazw ulicom i placom publicznym.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa