ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Egzekucji Należności Pieniężnych (EP)
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
pok.: 211, 212, 214
tel.: (+48) 32 317 12 63
fax: (+48) 32 317 12 63
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Danuta Zjawińska
tel.: (+48) 32 317 12 62
pokój: 211

Konto dotyczące egzekucji:
20 1050 1214 1000 0023 5698 9265
ING BANK ŚLĄSKI

Zakres działań:
  • Egzekucja administracyjna:

a) prowadzenie postępowań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których organ miasta jest właściwy do ich ustalania lub określania i pobierania, z zastosowaniem wszystkich środków egzekucyjnych z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości,

b) dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych miasta poprzez wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych na wniosek,

c) wydawanie postanowień określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

d) występowanie do organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach niezbędnych do prowadzenia egzekucji,

e) opracowywanie sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,

f) ewidencjonowanie wpłat uzyskanych w ramach prowadzonych czynności egzekucyjnych,

h) bieżąca współpraca z sądem, komornikami sądowymi, komornikami skarbowymi,

i) sporządzanie wniosków do sądu w sprawie wpisów, wykreśleń, ograniczeń hipotek przymusowych, wpisów do KRS,

j) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa