ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej (AK)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 13 99
fax: (+48) 32 317 11 93
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Jadwiga Sobaś
tel.: (+48) 32 317 13 99
pokój: 313

Struktura organizacyjna:

  • Naczelnik,
  • Zastępca Naczelnika Wydziału,
  • Stanowiska ds. realizacji zadań wydziału.
Zakres działań:
  • Prowadzenie audytów wewnętrznych, czyli działalności niezależnej i obiektywnej, której celem jest wspieranie Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
  • Audyt wewnętrzny prowadzi się w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm., przepisów wykonawczych i międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego.
  • Prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, przede wszystkim w oparciu o kryteria:

a) legalności,

b) celowości,

c) efektywności,

d) gospodarności.

  • Realizacja zadań kontrolnych w zakresie m.in.:

a) przestrzegania ustawy o rachunkowości,

b) przestrzegania ustawy o finansach publicznych.

  • Prowadzenia rejestru kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa