ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej (AK)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 11 93
fax: (+48) 32 317 11 93
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:
  • Prowadzenie audytów wewnętrznych, czyli działalności niezależnej i obiektywnej, której celem jest wspieranie Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,
  • audyt wewnętrzny prowadzi się w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.

– o finansach publicznych, przepisów wykonawczych, międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego oraz karty audytu – księgi procedur audytu wewnętrznego obowiązującej w Urzędzie,

  • prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Miasto Mysłowice, w oparciu o regulamin kontroli wewnętrznej,
  • realizacja zadań kontrolnych w zakresie m. in.:
  1. przestrzegania ustawy o rachunkowości,
  2. przestrzegania ustawy o finansach publicznych.
  • prowadzenie rejestru audytów wewnętrznych i kontroli wewnętrznych.
     
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa