ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kancelaria Rady Miasta (KR)
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
pok.: 307
tel.: (+48) 32 317 13 77
fax: (+48) 32 317 12 24
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Joanna Łoś
tel.: (+48) 32 317 12 07
pokój: 308B
Zakres działań:
 • Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miasta i Komisji Rady.
 • Przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady pod względem organizacyjnym i technicznym.
 • Opracowywanie materiałów z sesji Rady oraz posiedzeń Komisji Rady i przekazywanie ich właściwym organom.
 • Monitoring uprawnień Radnych wynikających z przepisów Ustawy o samorządzie gminnym i przepisów uchwał Rady.
 • Realizacja obowiązków związanych z wyborami ławników sądowych.
 • Przygotowywanie materiałów i informacji dotyczących pracy Rady, Komisji i Zespołów oraz przekazywanie ich Radnym i Prezydentowi.
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji Edytor Aktów Prawnych.
 • Ewidencja i włączanie interpelacji oraz wniosków Radnych w obieg dokumentów w Urzędzie.
 • Prowadzenie rejestru uchwał Rady i przekazywanie ich organom nadzoru prawnego.
 • Planowanie, opracowywanie i realizacja budżetu Rady.
 • Naliczanie diet Radnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Realizacja wydatków z budżetu miasta w zakresie uiszczania składek członkowskich z tytułu przynależności miasta do związków międzygminnych.
 • Koordynacja wyborów organów jednostek pomocniczych Miasta.
 • Koordynacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta.
 • Prowadzenie ewidencji jednostek pomocniczych Miasta.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa