ePUAPSEKAPSilesia

Podstawy prawne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
 

.......................................................................................................................................................................................................................

 • Uchwała Nr LXI/962/09Rady Miasta Mysłowice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice

 • Uchwała nr XXIV/381/16z dnia 1.09.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Uchwała nr VI/68/15z dnia 26.02.2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty

 • Uchwała nr XVI/251/15z dnia 22.12.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/68/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty

 • Uchwała nr VI/69/15z dnia 26.02.2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

 • Uchwała nr XXIV/379/16z dnia 1.09.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

 • Uchwała nr VII/92/15z dnia 26.03.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

 • Uchwała nr VII/93/15z dnia 26.03.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

 • Uchwała Nr XLIII/697/17 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

 • Uchwała nr XLIV/702/17 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/92/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

 • Uchwała Nr XLVI/738/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

 • Uchwała nr XXII/274/20 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 • Uchwała nr XXII/275/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała nr XXII/276/20 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku wraz z autopoprawk
 • Uchwała Nr X/151/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice
 • UCHWAŁA NR XXIII/319/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/274/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 

 •  

   UCHWAŁA NR XXIII/321/20 (632.54 KB) RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 kwietnia 2020  r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz warunków i trybu jej składania

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa