ePUAPSEKAPSilesia

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

W Mysłowicach przy ul. Miarki 38 (baza ZOMM, osiedle Centrum, okolice szybu wschodniego) oraz w dzielnicy Brzezinka przy ul. Piaskowej uruchomione zostały specjalne Punkty, do których mieszkańcy miasta Mysłowice mogą bezpłatnie oddawać m.in. kłopotliwe odpady.

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są:  

 • w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  do godz. 19.00
 • w soboty, od godz. 8.00 do godz. 14.00

Odpady przyjmowane nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

 • papier;
 • metale;
 • towrzywa sztuczne;
 • szkło;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie;
 • zużyte akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do 300 kg na mieszkańca na rok;
 • pozostałe z selektywnej zbiórki;
 • odpady ulegające biodegradacji.

Odpady przyjmowane odpłatnie (aktualny cennik znaleźć można na stronie Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice Sp. z o.o. www.zomm.pl oraz w Biurze Obsługi i w PSZOK-u):

 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powyżej 300 kg na mieszkańca na rok.

W celu weryfikacji limitu odpadów budowlanych przyjmowanych nieodpłatnie dla konkretnej nieruchomości (liczba osób podana w deklaracji x 300 kg/rok) osoba, która przywiozła odpady ma obowiązek okazać dowód tożsamości z adresem zameldowania lub złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu w Mysłowicach z podaniem adresu, z którego odpady pochodzą.

 

Przeterminowane leki i termomentry rtęciowe można również oddać w wyznaczonych aptekach.   ..:: Wykaz aptek ::.. (364.5 KB)

Punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych wyłącznie od mieszkańców miasta Mysłowice. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.

  

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa