ePUAPSEKAPSilesia

Gospodarka odpadami

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
4 lipca 2013

Z dniem 1 lipca br. w Mysłowicach przy ul. Miarki 38 (baza ZOM, osiedle Centrum, okolice szybu wschodniego) uruchomiony został specjalny Punkt, do którego mieszkańcy miasta Mysłowice mogą bezpłatnie oddawać m.in. kłopotliwe odpady.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:  

 • w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 - 22:00
 • w soboty, od godz. 8:00 do godz. 14:00


Odpady przyjmowane nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

 • papier;
 • metale;
 • towrzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • przeterminowane leki;
 • przeeterminowane chemikalia;
 • termometry rtęciowe;
 • zużyte baterie;
 • zużyte akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe do 300 kg na mieszkańca na rok.

Odpady przyjmowane odpłatnie (ceny zostaną podane przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na stronie www.zomm.pl oraz w biurze obsługi i w PSZOK):

 • odpady zmieszane;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powyżej 300 kg na mieszkańca na rok.

W celu weryfikacji limitu odpadów budowlanych przyjmowanych nieodpłatnie dla konkretnej nieruchomości (ilość osób podana w deklaracji x 300 kg/rok) osoba, która przywiozła odpady ma obowiązek okazać dowód tożsamości z adresem zameldowania lub złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu w Mysłowicach z podaniem adresu, z którego odpady pochodzą.

 

Punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych wyłącznie dla mieszkańców miasta Mysłowice. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.


Wyświetl większą mapę

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa