ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.19.2020.PŁ Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 - PT + wykonawstwo
Numer sprawy:ZP.271.19.2020.PŁ
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2020-09-21
Termin składania ofert:2020-10-28 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa