ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.5.2020.AO - Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Mysłowice: Część I – 1. „Remonty bieżące dróg” - powiat 2. „Remonty bieżące dróg” - gmina Część II – 1.”Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie miasta” - powiat 2. „Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie miasta” - gmina Część III - „Utwardzenie dróg frezem asfaltowym” - gmina Część IV 1. „Zimowe utrzymanie dróg” - powiat 2. „Zimowe utrzymanie dróg” - gmina
Numer sprawy:ZP.271.1.5.2020.AO
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-10
Termin składania ofert:2020-06-29 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa