ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:PI.272.2.16.2019 - „Montaż kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o. w budynku MOK przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach”.
Numer sprawy:PI.272.2.16.2019
Tryb:Zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):do 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-08-01
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa