ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.6.2019.JG - „Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Mysłowice” z podziałem na: Część I. 1. „Remonty bieżące dróg” - powiat. 2. „ Remonty bieżące dróg” - gmina. 3. „Remonty nawierzchni dróg gminnych”. Część II. 1. „Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym” - drogi gminne. 2. „Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym” - drogi wewnętrzne.
Numer sprawy:ZP.271.1.6.2019.JG
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-03-27
Termin składania ofert:2019-04-11 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa