ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:CZĘŚĆ NR 1 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta – zadania powiatu i gminy CZĘŚĆ NR 2 - Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice CZĘŚĆ NR 3 - Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych
Numer sprawy:ZP.271.1.5.2019.DP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 31-71-259
Fax:(+48) 32 223-40-75
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-03-20
Termin składania ofert:2019-03-28 godz. 10:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa