ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.32.2018.JP – Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Mysłowice.
Numer sprawy:ZP.271.1.32.2018.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 31-71-259
Fax:(+48) 32 223-40-75
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-11-13
Termin składania ofert:2018-12-06 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa