ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.25.2018.JP - Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – PT + wykonawstwo
Numer sprawy:ZP.271.1.25.2018.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2018-08-31
Termin składania ofert:2018-09-17 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa