ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.9.2018.JP – Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44-54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach
Numer sprawy:ZP.271.1.9.2018.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 317 12 59
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-05-08
Termin składania ofert:2018-05-23 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa