ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.8.2018.JP – Modernizacja kotłowni i poprawa wentylacji w budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach
Numer sprawy:ZP.271.1.8.2018.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:+48) 32 317 12 59
Data zamieszczenia postępowania:2018-05-02
Termin składania ofert:2018-05-17 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa