ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.6.2018.JP - Remonty nawierzchni dróg powiatowych. Remonty nawierzchni dróg gminnych. Remonty nawierzchni dróg wewnętrznych
Numer sprawy:ZP.271.1.6.2018.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 317 12 59
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-02-22
Termin składania ofert:2018-03-09 godz. 10:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa