ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.7.2018.JP - Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi – świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice
Numer sprawy:ZP.271.1.7.2018.JP
Tryb:Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj:Usługi
Telefon:(+48) 32 317 12 59
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-02-12
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa