ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.2.2018.JP - Dostawa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach projektu " Budowa  Mysłowickiej Infrastruktury Przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną" realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, OŚ priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer sprawy:ZP.271.1.2.2018.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Wartość (limit):pow. 209 tys. euro.
Telefon:(+48) 32 317 12 59
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-01-30
Termin składania ofert:2018-06-26 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa