ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.38.2017.JP - Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – Azyl – zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta Mysłowice
Numer sprawy:ZP.271.1.38.2017.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 31 71 259
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-12-08
Termin składania ofert:2017-12-27 godz. 10:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa