ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.35.2017.JP - CZĘŚĆ NR 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy – perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane CZĘŚĆ NR 2 – Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy – perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5 w Mysłowicach + roboty budowlane CZĘŚĆ NR 3 – Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy – perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane
Numer sprawy:ZP.271.1.35.2017.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 31 71 259
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-10-18
Termin składania ofert:2017-11-06 godz. 10:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa