ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.31.2017.JP - Budowa serwerowni oraz modernizacja infrastruktury teletechnicznej w budynku głównym Urzędu Miasta Mysłowice w ramach zadania „Budowa serwerowni oraz modernizacja okablowania strukturalnego” realizowanego w ramach Projektu „Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer sprawy:ZP.271.1.31.2017.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Telefon:(+48) 32 317 12 59
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-09-29
Termin składania ofert:2017-11-06 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa