ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.22.2017.JP - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz – opracowanie dokumentacji projektowej, część 1 zamówienia – prace przygotowawcze do projektu
Numer sprawy:ZP.271.1.22.2017.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2017-07-31
Termin składania ofert:2017-08-09 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa