ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.12.2017.JS - Przebudowa ul. Huty Rozalii w Mysłowicach ma odcinku od ul. Obrzeżnej Zachodniej do ul. Partyzantów. Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach wraz z budową oświetlenia. Modernizacja ul. Stadionowej w Mysłowicach wraz z budową oświetlenia ulicznego
Numer sprawy:ZP.271.1.12.2017.JS
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 317 12 59
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-05-19
Termin składania ofert:2017-06-05 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa