ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.2.2017.JS – Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM3
Numer sprawy:ZP.271.1.2.2017.JS
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):pow. 209 tys. euro.
Telefon:323171259
E-mail:j.panczyk@um.myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-02-09
Termin składania ofert:2017-04-28 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa