ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
rodzaj:
status:
miesiąc:
ZP.271.1.15.2019.AJ - Plac zabawowo - rekreacyjny w Kosztowach - MBO
Data ogłoszenia: 2019-08-13
Termin składania ofert: 2019-08-28 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
PI.272.2.16.2019 - „Montaż kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o. w budynku MOK przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach”.
Data ogłoszenia: 2019-08-01
Tryb: Zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa