ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
rodzaj:
status:
miesiąc:
ZP.271.1.31.2018.JP - „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Mysłowicach”
Data ogłoszenia: 2018-11-15
Termin składania ofert: 2018-11-23 10:00
Tryb: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o uPzp
Rodzaj: Usługi
ZP.271.1.32.2018.JP – Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Mysłowice.
Data ogłoszenia: 2018-11-13
Termin składania ofert: 2018-12-06 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa