ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
16 października 2020
Pozyskano środki na „Zieloną szkołę” dla dzieci.

Urząd Miasta Mysłowice pozyskał dwanascie tysięcy złotych dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej – „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2020/2021” - uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach.

W pierwszej połowie roku szkolnego 2020/2021 dzięki pozyskanym środkom, na „Zieloną szkołę”, wyjechały dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach. Profilaktyką prozdrowotną objęto ogółem 29 uczniów , którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dzieci wyjechały do miejscowości nadmorskiej - Łeba, w terminie od 15.09.2020 r. do 25.09.2020 r.

Zatwierdzony przez lekarza program profilaktyki zdrowotnej został zrealizowany w miejscowości czystej ekologicznie z uwzględnieniem walorów zdrowotnych mikroklimatu. Zrealizowano również Program Edukacji Ekologicznej co:

  1. pozwoliło na ukształtowanie zachowań proekologicznych uczniów,

  2. uświadomiło dzieciom potrzebę utrzymania w czystości środowiska naturalnego..

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa