ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
3 lipca 2020
Ogłoszenie dot. dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. , poz. 1429 ze zm.) oraz § 4 ust. 3 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX/257/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

informuje,

że zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX/257/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 stycznia 2020 r. , z dniem 1 lipca 2020 r. zostało zakończone przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w bieżącym roku.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa