ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
16 lipca 2019
Wyniki badań wody w czerwcu 2019r.

Zgodnie z art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1152 ze zm.) Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach wyniki badań laboratoryjnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w miesiącu czerwcu 2019 r.

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa