ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
12 kwietnia 2018
Informacja o tym, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie o umorzenie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika stojących wód śródlądowych zlokalizowanego na działkach: nr 906/240 oraz 3441/240 a. m. 1 obręb 0002 Brzęczkowice oraz na wprowadzenie za jego pomocą wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi dojazdowej i terenu projektowanych budynków mieszkalnych przy ul. Kolejki Konnej w Mysłowicach w ramach szczególnego korzystania z wód.
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa