ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
13 lutego 2018
Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice dot. obszarowej oceny jakości wody dla miasta Mysłowice za rok 2016 sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Zgodnie z art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm. ) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U, 2017 poz. 2294 ) Prezydent Miasta Mysłowice informuje o obszarowej ocenie jakości wody dla miasta Mysłowice za II półrocze 2017 roku sporządzonej na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa