ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
12 lutego 2018
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna - podanie do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Budowa Małej Elektrowni Wodnej w km 23+058 biegu rzeki Przemszy w Jaworznie, planowanego do realizacji na terenie działek nr 175 i 125 obręb 215 w Jaworznie oraz działek 1873/1 i 643/1 obręb Brzęczkowice w Mysłowicach
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa