ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
20 marca 2017
Kwalifikacja wojskowa w Mysłowicach w marcu 2017 roku

W Mysłowicach kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 20 marca 2017 roku.

O terminie stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej mieszkańcy Mysłowic zostaną powiadomieni osobiście za pomocą wezwań imiennych wysłanych odpowiednio z wyprzedzeniem.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w pkt. 3 obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa