ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:

Z dniem 1 lipca 2019 r. następuje zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,50 zł miesięcznie na mieszkańca; stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 35,00 zł miesięcznie na mieszkańca.

więcej

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

więcej

Prezydent miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz wraz z pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Martą Ostrowską zapraszają na mysłowicki dzień osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Imprezę zaplanowano równocześnie w Kinie Znicz oraz ogrodzie tuż obok kina o godzinie 13.00, 19 czerwca br.


 

więcej

23 artystów sceny muzycznej. Zapraszamy na 4 dni wspaniałej zabawy z najlepszą muzyką, wydarzeniami sportowymi i całą masą niesamowitych atrakcji.

więcej

 

Zgodnie z decyzją Komisji opublikowanej na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci Miasto Mysłowice otrzyma dofinansowanie w wysokości 15 000 euro na stworzenie punktów bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu.

więcej

 

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali audytoryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. T. Dobrowskiego 1. Przedstawione zostaną zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w woj. śląskim oraz poszczególne etapy jego wdrażania w 2019 i 2010 r.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Obsługi Zarządu i Projektów Społecznych tel. (32) 2078396 lub (32) 2078383, e-mail: budzetobywatelski@slaskie.pl

więcej

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Miasta Mysłowice wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Mysłowicach na kadencję 2020 – 2023.

więcej

 

30 maja na specjalne zaproszenie prezydenta miasta Mysłowice Dariusza Wojtowicza w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Urszulą Rymut, nagrodzoną mysłowiczanką w prestiżowym konkursie Lady Disabled - Dama Niepełnosprawna.

więcej
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa