ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Nowe pracownie w Szpitalu nr 2
19 listopada 2020

Bardzo ważna, lecz niełatwa inwestycja dla Szpitala nr 2 im. dr. Tadeusz Boczonia w Mysłowicach oraz Miasta Mysłowice została zrealizowana. Dzięki zawartej umowie pomiędzy Szpitalem a Województwem Śląskim powstała nowoczesna Pracownia endoskopowa oraz Pracownia prób wysiłkowych Holtera.

Okres realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego” trwał od 1 lipca 2017 r. do 31 października 2020 r.

Przedmiotem projektu była przebudowa nieużytkowanego bloku operacyjnego Szpitala oraz doposażenie powstałych w konsekwencji Pracowni. Łączna powierzchnia całkowita sal objętych projektem to aż 153,13m2. Zakres prac rozpoczętych w maju 2020 r. obejmował dostosowanie pomieszczeń do nowych funkcji poprzez przestawienie ścian działowych, skucie tynków i starych posadzek, wykończenie wnętrz oraz rozprowadzenie instalacji takich jak: elektryczna, wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne, centralne ogrzewanie.

Realizując projekt trybie „zaprojektuj i wybuduj” zastosowano sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne dostosowane do charakteru obiektu, gwarantując wysoką jakość i bezpieczeństwo wykonania.

Nowe pracownie doposażono w: wideokolonoskop, dwa wideogastroskopy, procesor wizyjny, automatyczną dwustanowiskową myjnię endoskopową wraz z pompą, mobile ramie RTG, aparat do znieczulenia kardiomonitor, echoendoskop, zestaw bieżni oraz holter EKG.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła - 3 159 998,03 zł, w tym:

  • 433 999,70 zł wkładu własnego Szpitala
  • 40 000,00 zł z budżetu Podmiotu Tworzącego - Gminy Miasta Mysłowice.
  • pozostałą kwotę, tj. 2 685 998,33 zł - dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

- Jesteśmy przekonani, że inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnej oraz zapewni dostęp do wysokiej klasy świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, co bezpośrednio doprowadzi do zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów z przyczyn chorób układu krążenia i nowotworowych - powiedział prezydent miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa