ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zmiany w działalności Urzędu Miasta Mysłowice
5 listopada 2020

Prezydent Miasta Mysłowice wprowadził zmiany w działalności Urzędu Miasta Mysłowice poprzez ograniczenie przyjmowania interesantów od dnia 3 listopada 2020 roku do dnia 4 grudnia 2020 roku.

Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną oraz możliwie za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach kierownicy komórek organizacyjnych tut. Urzędu podejmować będą decyzje o załatwieniu konkretnych spraw.

Zarządzenie wydaje się ze względu na dobro mieszkańców oraz odpowiedzialność pracodawców za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników jak również interesantów przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa