ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku
8 września 2020

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Mysłowice
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku.
 

1. Na podstawie:

  1. art.31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tj.Dz.U. z 2020r., poz. 1133 z późn.zm.);

  2. uchwały nr XXII/280/20 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/360/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

2. Wniosek wypełnić zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 446/20 z dnia 07 września 2020r. w sprawie ogłoszenia wzoru wniosku przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019r.

3. Wniosek powinien zawierać opis udokumentowanych sukcesów sportowych za rok 2019 oraz potwierdzenie osiągnięć zawodnika, za które ma być przyznana nagroda, przez uprawniony Polski Związek Sportowy.

4. Termin składania wniosków upływa z dniem 30.09.2020 r.

5. Wniosek z załącznikami , należy złożyć w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1.

6. Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję i zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta nastąpi do 30 października 2020r.

7. Listy nagrodzonych i wyróżnionych sportowców i trenerów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.myslowice.pl.

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa