ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Uwaga przedsiębiorcy!
28 kwietnia 2020

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów informujemy, że ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21)  (Dz. U. z 2020r., poz. 695) wprowadziła kolejne zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568). W wyniku nowelizacji art. 15zzzh ust. 1, uproszczona została procedura udzielania pomocy indywidualnej na podstawie Ordynacji podatkowej - zatem z pominięciem formalności związanych z pomocą de minimis. Poza dokumentami, na podstawie których wnioskodawca wykaże, że zaległość podatkowa jest wyłącznie skutkiem epidemii, wymagane będzie wypełnienie skróconego formularza pomocy publicznej, zaproponowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na potrzeby pandemii.

Przedsiębiorca chcący skorzystać z tej formy pomocy publicznej, powinien złożyć następującą dokumentację:

  • wniosek o umorzenie zaległości podatkowej;
  • wniosek o odroczenie terminu zapłaty należności podatkowej / odroczenie płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami;
  • wniosek o rozłożenie na raty terminu zapłaty należności podatkowej / rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa