ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
MBO projekty przyjęte pod głosowanie i projekty odrzucone
9 września 2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a ust. 3 – 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 4 załącznika do uchwały Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

informuje o zakończeniu trybu odwoławczego czwartej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną listę projektów przyjętych pod głosowanie i odrzuconych:

Numer zadania

Nazwa zadania

Dzielnica

Szacunkowy koszt

Wynik oceny

Uzasadnienie oceny

1

LETNIE KINO PLENEROWE W DZIELNICY WESOŁA

Wesoła

10 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

2

BUDOWA PLACU ZABAW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIELNICY WESOŁA

Wesoła

70 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Odwołanie uznano,
z zastrzeżeniem, że za wartość projektowanego zadania uznaje się kwotę wskazaną w pierwotnie złożonym formularzu zgłoszeniowym

3

RELAX NA WINKLU

Larysz-Hajdowizna

48 466 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

4

BUDOWA ALEI PARKOWEJ WRAZ Z BRAMĄ WEJŚCIOWĄ PARKU BOŃCZYK

Bończyk-Tuwima

101 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Uznano odwołanie

5

MODERNIZACJA - PRZEPROJEKTOWANIE MIASTECZKA ROWEROWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bończyk-Tuwima

104 800 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

6

STREFY RELAKSU RODZINNEGO - INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

Bończyk-Tuwima

104 800 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

7

MONTAŻ ŁAWEK I KWIETNIKÓW, NASADZEŃ ZIELENI PRZED KINEM ZNICZ (FILIA MOK, LARYSKA 5)

Brzezinka

16 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Uznano odwołanie

8

DZIELNICOWE CENTRUM REKREACJI POKOLENIOWEJ

Mysłowice-Centrum

137 600 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

9

PLAC ZABAW "MAŁPI GAJ" PRZY ULICY WRZOSOWEJ

Brzezinka

108 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Uznano odwołanie

10

PARK SZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14

Wesoła

120 686 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

11

PUMPTRACK

Brzęczkowice i Słupna

145 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

12

BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI

Kosztowy

94 800 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

13

SKWER JANOWSKI (ETAP 1) ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW

Janów Miejski - Ćmok

150 500 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

W wyniku odwołania zmieniono nazwę zadania

14

ALTERNATYWNIE MYSŁOWICE - BRZEZINKA

Brzezinka

100 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

15

MYSŁOWICE ALTERNATYWNIE - STARÓWKA

Stare Miasto

77 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

16

MYSŁOWICE ALTERNATYWNIE - SŁUPNA "ALTERNATYWNA WYSPA"

Brzęczkowice i Słupna

125 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Uznano odwołanie

17

STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU RODZINY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MYSŁOWICACH

Szopena-Wielka Skotnica

99 146 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

18

BUDOWA ZIELONEGO PARKINGU PRZY PARKU DZIEĆKOWICE

Dziećkowice

13 720 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Uznano odwołanie

19

MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PARKU DZIEĆKOWICE

Dziećkowice

91 468 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

20

"BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA" DZIELNICA ŁAWKI

Ławki

57 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

21

BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO W DZIELNICY KRASOWY

Krasowy

96 800 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

22

ZATOCZKI PARKINGOWE PRZEPLATANE ZIELENIĄ WZDŁUŻ UL. STAWOWEJ (POŁUDNIOWA STRONA OD ŚWIERCZYNY DO GWARKÓW)

Piasek

81 456 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

23

SKATEPARK: REAKTYWACJA/ODRODZENIE

Brzęczkowice i Słupna

148 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

24

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY SP3

Janów Miejski - Ćmok

137 600 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

25

INTELIGENTNY MONITORING DZIELNICOWY - BEZPIECZNY LARYSZ

Larysz-Hajdowizna

57 700 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Uznano odwołanie

26

REWITALIZACJA SCHRONU PRZECIWLOTNICZEGO W PARKU ZAMKOWYM

Stare Miasto

80 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Uznano odwołanie

27

PSI PARK

Brzęczkowice i Słupna

100 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Uznano odwołanie

28

LAWENDOWE MYSŁOWICE

Wesoła

80 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Uznano odwołanie

29

PARK MORGI - ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Morgi

74 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

30

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WYBICKIEGO

Morgi

5 500 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Brak uwag

31

BEZPIECZNY STRAŻAK - BEZPIECZNY MYSŁOWICZANIN. ZAKUP DEFIBRYLATORA AED I CZUJEK CZADU DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ UBRAŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA STRAŻAKÓW

Janów Miejski - Ćmok

147 000 zł

POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie

Uznano odwołanie


Lista zadań odrzuconych, wraz z podaniem powodu odrzucenia:

Numer zadania

Nazwa zadania

Dzielnica

Szacunkowy koszt

Wynik oceny

Uzasadnienie oceny

1

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH MIĘDZY
UL. G. ZAPOLSKIEJ I M. JASTRUNA

Bończyk-Tuwima

104 800 zł

NEGATYWNA

Nie wpłynęło odwołanie

2

ZABUDOWA SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH, KWIETNIKÓW NA LATARNIE I DOSADZENIE KROKUSÓW NA "POLANIE PAMIĘCI"

Bończyk-Tuwima

104 800 zł

NEGATYWNA

Nie wpłynęło odwołanie

3

STREFA AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W DZIELNICY KOSZTOWY - SIGMA

Kosztowy

94 000 zł

NEGATYWNA

Po zapoznaniu z treścią odwołania jak również opiniami wydziałów merytorycznych podtrzymano wydaną wcześniej ocenę negatywną. Lokalizacja inwestycji na wskazanym terenie nie jest zasadna, ze względu na bezpieczeństwo
i zdrowie potencjalnych użytkowników.

4

ZAKUP MATY DO SPORTÓW WALKI, ODMALOWANIE MAŁEJ SALKI W MOSIR MYSŁOWICE PRZY UL. KS. BOŃCZYKA 32Z I DOKUPIENIE SPRZĘTU SIŁOWEGO

Bończyk-Tuwima

30 000 zł

NEGATYWNA

Nie wpłynęło odwołanie

5

MURAL NA 100-LECIE I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Stare Miasto

43 000 zł

NEGATYWNA

Nie wpłynęło odwołanie

6

ŁAWKI I KOSZE NA UL. LEŚNEJ

Morgi

9 400 zł

NEGATYWNA

Nie wpłynęło odwołanie

7

KWIETNIKI NA LATARNIACH WZDŁUŻ ULICY MARII KONOPNICKIEJ OD RONDA Z UL. LARYSKĄ DO ULICY PCK

Larysz-Hajdowizna

63 100 zł

NEGATYWNA

Nie wpłynęło odwołanie

 

Głosowanie: 16.09.2019 r. - 23.09.2019 r.
 

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa