ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zamknięcie ulicy 3-go Maja
15 lutego 2019

Urząd Miasta Mysłowice informuje, że w związku z przystąpieniem do kolejnego etapu przebudowy ulicy 3-go Maja w Mysłowicach na odcinku od ulicy Laryskiej do granicy miasta od dnia 20 lutego (środa) 2019 r. do grudnia br. zostanie wprowadzona następująca zmiana organizacji ruchu zakładająca:

1. Całkowite zamknięcie odcinka ulicy 3-go Maja od ulicy Krętej do granicy miasta (zachowany tylko dojazd do posesji).

2. Częściowe zamknięcie ulicy 3- go Maja od skrzyżowania z ulicą Obrońców Westerplatte (wjazd od strony ulicy Pogodnej). Ruch jednokierunkowy tylko od strony ulicy Laryskiej.

3. Wprowadzenie na całym odcinku ulicy Obrońców Westerplatte ruchu jednokierunkowego od 3-go Maja rejon ul. Pogodnej do wyjazdu przy tzw. "dębie" do 3-go Maja.        

Na czas prowadzenia robót komunikacja miejska będzie funkcjonować w następujący sposób:  

1. Linia 672 po obsłudze katowickiej dzielnicy Murcki skierowana będzie na drogę krajową 86 do węzła z ulicą Beskidzką i dalej przez KWK Mysłowice - Wesoła do przystanku końcowego "Wesoła Rynek".

2. Uruchomiona zostanie linia minibusowa 972 zapewniająca możliwość skomunikowania na linię 672 z przystanku "Wesoła Rynek" kursująca następująco:

  • od 20 lutego br. do 28 kwietnia br. od przystanku "Wesoła Rynek" do przystanku "Wesoła droga do Giszowca" – TYMCZASOWE STANOWISKO W REJONIE OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH.
  • od 29 kwietnia br. do 24 maja br. od przystanku "Wesoła Rynek" do tymczasowego przystanku "Wesoła Kręta".
  • od 25 maja br.  do grudnia br. od przystanku "Wesoła Rynek" do przystanku "Wesoła Pogodna".

Linia kursować będzie ulicą Wiosny Ludów, łącznik do 3-go Maja, 3-go Maja obsługująca przystanki "Wesoła Kościół", "Wesoła Szkoła", "Wesoła Pogodna".

Przystanek "Wesoła Szkoła" zostanie przesunięty za skrzyżowanie z łącznikiem 3-go Maja - Obrońców Westerplatte w kierunku granicy Miasta. Z powrotem przystanek będzie w rejonie skrzyżowania ulicy Obrońców Westerplatte z Wiosny Ludów. 

3. Wyłączone z obsługi zostają przystanki: "Murcki Wiadukt", "Wesoła Mostek" - stanowiska dla linii 672.

szczegóły rozkładów na stronie internetowej www.metropoliaztm.pl

Kierowców prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu i niestosowanie jazdy na pamięć.

 

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa