ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Taryfy za wodę i ścieki – trwają rozmowy
6 czerwca 2018

Propozycja taryf za wodę i ścieki przedstawiona w marcu br. przez MPWiK nie została zatwierdzona PGW Wody Polskie, mimo zweryfikowania składników zgodnie z wytycznymi otrzymanymi po pierwszej odmownej decyzji. PGW Wody Polskie nie zakończyło jeszcze procesu zatwierdzania taryf, w związku z czym trwają rozmowy między stronami.

Zgodnie z przedstawionymi argumentami przedsiębiorstwa, największy nacisk kładziony jest na to, by taryfa została opracowana w sposób zapewniający nie tylko uzyskanie niezbędnych przychodów dla przedsiębiorstwa, lecz także ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Mając na uwadze obydwa argumenty, miasto Mysłowice jest przygotowane na decyzje, które zapadną. Opracowana jest stosowna uchwała o ewentualnych dopłatach, dzięki czemu zgodnie z zapowiedziami prezydenta miasta Edwarda Lasoka, koszt ponoszony przez mieszkańca nie ulegnie zmianie.

Podkreślamy także, że zgodnie z informacją z Biura Rzecznika Prasowego PPW Wody Polskie, do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach RZGW nie wpłynęła korespondencja, którą można byłoby uznać za pisma mieszkańców Mysłowic w sprawie taryf wodno-kanalizacyjnych.

W odniesieniu do powyższego, żadne ruchy społeczne, które były wykonywane w trakcie procesu podejmowania decyzji nie mogły mieć i nie miały najmniejszego wpływu na aktualny stan rzeczy.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa