ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Powszechna akcja deratyzacji
5 marca 2018

W związku ze zwiększoną aktywnością gryzoni Urząd Miasta Mysłowice przypomina o konieczności przeprowadzenia akcji deratyzacji przez właścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami w sposób ciągły oraz na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej podmiotowi kompetentnemu za jej realizację.

Informujemy, że w dniach od 10 kwietnia do 15 maja oraz od 15 września do 15 października br. zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/18 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 22 lutego 2018 roku powinna zostać przeprowadzona powszechna akcja deratyzacji na terenie miasta Mysłowice. Deratyzacja to nic innego jak zwalczanie gryzoni, najczęściej szczurów i myszy, przy pomocy różnego rodzaju środków, np. chemicznych. Trutki pojawią się między innymi w obiektach handlowych, usługowych, użyteczności publicznej, w budynkach mieszkalnych, altanach śmietnikowych, zsypach czy piwnicach. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie deratyzacji na terenie własnej nieruchomości są zobowiązane do oznaczenia miejsc, gdzie znajduje się trucizna hasłem: UWAGA TRUCIZNA!

Apelujemy zatem do mieszkańców, by zwrócili uwagę na swoich czworonogów, a przede wszystkim dzieci, które nieświadome zagrożenia mogą doprowadzić do sytuacji zagrażającej ich zdrowiu lub życiu.

Zakres przedmiotowej akcji winien objąć:

  • obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;
  • obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;
  • obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów tj. altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe;
  • korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, przyłączenia wodociągowe.

Miasto Mysłowice mając na uwadze skale zaistniałego zjawiska oraz dobro mieszkańców monitorować będzie przebieg realizacji powyższej akcji. Jednakże pragniemy zwrócić uwagę, iż jej sukces uzależniony w dużej mierze będzie od postawy mieszkańców miasta.

Występowanie szczurów jest problemem dość powszechnym w wielu miastach, a na jego wpływ ma szereg różnych czynników, w szczególności łatwy dostęp do pożywienia oraz brak naturalnych wrogów. Dlatego prosi się o nie wyrzucanie resztek jedzenia na trawniki, segregowanie śmieci, zamykanie kubłów na odpady oraz zachowanie czystości na terenie posesji. Tylko zmiana niepoprawnych nawyków może przyczynić się do zmniejszenia populacji gryzoni.

Również większa przychylność społeczeństwa w stosunku do wolno żyjących kotów może znacząco wpłynąć na zredukowanie populacji gryzoni w obrębie miejsc ich bytowania. Należy pamiętać, że szczury są jednymi z najinteligentniejszych zwierząt na ziemi, a co za tym idzie walka z tymi szkodnikami bywa żmudna i czasochłonna.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa