ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Ruszyła III edycja Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego - przyjdź na spotkanie
1 marca 2018

Pierwszego dnia marca otwarto nabór formularzy zgłoszeniowych do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (MBO). Każdy mieszkaniec Mysłowic, który ukończył 15. rok życia może złożyć swoją propozycję inwestycji lub wydarzenia, która po uzyskaniu przychylności mieszkańców, zostanie zrealizowana. Jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy będzie można się dowiedziec podczas warsztatów. Do wydania jest 1 mln zł.

Mysłowicki Budżet Obywatelski polega na przeznaczeniu części budżetu miasta (w przypadku Mysłowic 1 mln zł) na zadania wskazane do realizacji przez mieszkańców. W ubiegłym roku, w II edycji MBO, największą liczbę głosów otrzymało zadanie pn. „Budowa Skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach”.

III edycja właśnie się rozpoczyna. Od 1 marca do 30 kwietnia każdy mieszkaniec Mysłowic, który ukończył 15. rok życia i ma pomysł na realizację zadania na terenie swojego miasta może złożyć formularz zgłoszeniowy. Formularz można składać: listownie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 z adnotacją na kopercie „Mysłowicki Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice); osobiście w Urzędzie Miasta Mysłowice, w Kancelarii Ogólnej Urzędu; drogą elektroniczną, na adres mbo@myslowice.pl, w formie skanów oryginalnych i podpisanych dokumentów. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie MBO oraz w 33 punktach MBO na terenie miasta.

9 kwietnia br. w godzinach od 15:00 - 17:00 w sali 215 Urzędu Miasta, zorganizowane zostaną warsztaty z poprawnego wypełniania formularza zgłoszeniowego do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie będzie świetną okazją do doprecyzowania swoich pomysłów na zadania i przelania ich na karty formularza zgłoszeniowego.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja złożonych propozycji zadań, publikacja list oraz głosowanie na zadania.

Pełny Regulamin Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego znaleźć można tutaj.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa