ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kolejne spotkanie Komitetu Rewitalizacji
14 listopada 2017

Kolejne spotkanie Komitetu zaplanowano 21 listopada br. w Mysłowickim Ośrodku Kultury na ul. Grunwaldzkiej 7 o godzinie 17:00. W programie znajduje się kontynuacja tematu dotyczącego aktualizacji przyjętego Miejskiego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020+. Podczas posiedzenia Komitet omówi plany na rok 2018. Spotkania Komitetu mają charakter otwarty, więc wszystkie osoby zainteresowane udziałem mogą w nich uczestniczyć.

Na poprzednim spotkaniu (12.09) przedstawiono projekty złożone w ramach II edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. Ponadto kontynuowano temat szczelin i schronów przeciwlotniczych.

Komitet Rewitalizacji dla miasta Mysłowice powstał 11 stycznia br. i rozpoczął swoją działalność w lutym tego roku. W skład Komitetu wchodzi 20 osób, które są mieszkańcami Mysłowic bądź pracują albo pełnią ważną funkcję w kontekście obszaru objętego rewitalizacją. Jego członkami są przedstawiciele mieszkańców, rad dzielnic, przedsiębiorców, miejskich jednostek, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz urzędu miasta. Zadaniem Komitetu jest czuwanie nad tym, by zmiany wprowadzane na obszarze rewitalizowanym były zgodne z potrzebami mieszkańców i przedsiębiorców z wyżej wymienionych dzielnic. Ponadto Komitet ma na celu podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących rewitalizacji. Komitet został powołany na okres obowiązywania Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice na lata 2016-2020+. W tym okresie spotkania Komitetu będą odbywać się zgodnie z potrzebami, ale nie rzadziej niż raz na pół roku, a uczestnictwo w nim ma charakter społeczny.

Obsługę administracyjną prac komitetu zapewnia Wydział Rozwoju Miasta. Dane kontaktowe: Wydział Rozwoju Miasta tel.: 32 31 71 117, mail: m.ziolkowski@um.myslowice.pl

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa